Házirend

Házirend

A házirend betartása és betartatása az iskola minden tagjára nézve kötelező.
A csoport foglalkozásain csak egészséges és munkára kész kutyával szabad megjelenni. A foglalkozást megelőzően lehetővé kell tenni a kutya számára, hogy a dolgát elvégezze. Amennyiben a kutya a pályán végezné a dolgát, ennek eltakarítása a kutyavezető feladata. Nem később, hanem azonnal!
A tüzelő szukát az iskolavezetőnek, távollétében a csoport vezetőjének be kell jelenteni. Az ő hozzájárulásuk nélkül a tüzelő szukát az iskola területén még pórázon vezetni sem szabad.
A foglalkozásokon történő részvétel előfeltétele a megfelelő felszerelés.
A munka során mindig tekintettel kell lenni a többi, pályán tartózkodóra. A csoportok és az egyénileg dolgozók a számukra előre egyeztetett időkeretet nem léphetik túl.
Szigorúan tilos az iskola területén, de még az iskola környékén is a kutyák bántalmazása, a velük szembeni durva viselkedés és a kutyát kínzó eszközök használata.
A kutyák sétáltatása az iskola területén kívül történik. A kutyákat az autóból, boxból kivéve azonnal pórázra kell venni, az iskolából pórázon kell kivinni és csak ott szabad elengedni.
A kutyákat a foglalkozások előtt, után és a foglalkozások szüneteiben az autóban, az iskolai boxban, vagy a megfelelő helyen kikötve kell elhelyezni, olyan módon, hogy senkit, se más csoport munkáját, se a többi kutyát ne zavarják. Figyelem! Őrző-védő munka alatt a pálya közvetlen közelében, csak a sorára váró kutyavezető és kutyája tartózkodhat.
Más kutyáját kritizálni, véleményt nyilvánítani tilos, ezt kérjük bízza szakemberre.
Mindenki köteles ügyelni az iskola rendjére, tisztaságára. A szemetet, az erre szolgáló zsákokban elhelyezni. Az épületből elhozott poharakat, bögréket és egyéb evőeszközöket használat után vissza kell vinni.
Távozáskor ellenőrizni kell az igénybe vett iskolai boxot. Tisztán, élelem- és ürülékmentesen kell átadni.
A pályán található eszközök (akadályok, apportfák), a pályát körülvevő virágtartók és a pályán található fák, bokrok épségének megóvása mindenki kötelessége. Erre tekintettel kell lenni a gépkocsival és a gyalogosan történő közlekedés során. A szándékos károkozásért a vétkes anyagi felelősséggel tartozik.
Az iskola tagjai azon alkalmakkor, amikor idegen pályán rendezett versenyeken, bemutatókon vesznek részt, kötelesek tekintettel lenni arra, hogy ott az iskolát képviselik. Viselkedésük ennek megfelelő kell legyen.