Házirend

Házirend

 • A házirend betartása és betartatása az iskola minden tagjára nézve kötelező.
 • Az iskola minden tagja a belépéskor egy-egy csoportba nyer besorolást és az előrehaladásának megfelelő átsorolást az iskolavezetés dönti el. A csoport vezetője egy-egy, az iskola részéről ezzel megbízott tag.
 • A tagok a számukra kijelölt csoport foglalkozásain vesznek részt. A csoportok foglalkozásaink időpontját az iskolavezetés jelöli ki egy-egy időszakra, melyet a IDE kattintva lehet megtekinteni. Az időbeosztástól való eltérést az iskolavezetés előre jelzi. Az időbeosztás a téli és a nyári időszakban különböző. 
 • A csoport foglalkozásain csak egészséges és munkára kész kutyával szabad megjelenni. A foglalkozást megelőzően lehetővé kell tenni a kutya számára, hogy a dolgát elvégezze. Amennyiben a kutya a pályán végezné a dolgát, ennek eltakarítása a kutyavezető feladata. Nem később, hanem azonnal! 
 • A tüzelő szukát az iskolavezetőnek, távollétében a csoport vezetőjének be kell jelenteni. Az ő hozzájárulásuk nélkül a tüzelő szukát az iskola területén még pórázon vezetni sem szabad.
 • A foglalkozásokon történő részvétel előfeltétele a megfelelő felszerelés.
 • A munka során mindig tekintettel kell lenni a többi, pályán tartózkodóra. A csoportok és az egyénileg dolgozók a számukra előre egyeztetett időkeretet nem léphetik túl.
 • Szigorúan tilos az iskola területén, de még az iskola környékén is a kutyák bántalmazása, a velük szembeni durva viselkedés és a kutyát kínzó eszközök használata. 
 • A kutyák sétáltatása az iskola területén kívül történik. A kutyákat az autóból, boxból kivéve azonnal pórázra kell venni, az iskolából pórázon kell kivinni és csak ott szabad elengedni.
 • A kutyákat a foglalkozások előtt, után és a foglalkozások szüneteiben az autóban, az iskolai boxban, vagy a megfelelő helyen kikötve kell elhelyezni, olyan módon, hogy senkit, se más csoport munkáját, se a többi kutyát ne zavarják. Figyelem! Őrző-védő munka alatt a pálya közvetlen közelében, csak a sorára váró kutyavezető és kutyája tartózkodhat.
 • Más kutyáját kritizálni, véleményt nyilvánítani tilos, ezt kérjük bízza szakemberre.
 • A büfében és közvetlen a büfé előtti területen kutyával tartózkodni tilos.
 • Mindenki köteles ügyelni az iskola rendjére, tisztaságára. A szemetet, az erre szolgáló zsákokban elhelyezni. A büféből elhozott poharakat, bögréket és egyéb evőeszközöket használat után vissza kell vinni.
 • Távozáskor ellenőrizni kell az igénybe vett iskolai boxot. Tisztán, élelem- és ürülékmentesen kell átadni.
 • A pályán található eszközök (akadályok, apportfák), a pályát körülvevő virágtartók és a pályán található fák, bokrok épségének megóvása mindenki kötelessége. Erre tekintettel kell lenni a gépkocsival és a gyalogosan történő közlekedés során. A szándékos károkozásért a vétkes anyagi felelősséggel tartozik.
 • A havi tagsági díjat minden hónap 5-éig legkésőbb be kell fizetni.
 • Az iskola tagjai azon alkalmakkor, amikor idegen pályán rendezett versenyeken, bemutatókon vesznek részt, kötelesek tekintettel lenni arra, hogy ott az iskolát képviselik. Viselkedésük ennek megfelelő kell legyen.